Diskuze a otázky - DOBROU NOC ZDE!!!!

úvodní strana | aktualizovat | dolů

Hrabi

Hrabi | 18. 07. 2005, 21:59:20 | příspěvky uživatele | napsat uživateli

Kdo bude odcházet z Libimseti směrem do kutlochu, nechť se tady rozloučí se všemi !438!


Další super diskuze !191!

reagovat

V diskuzi je 52846 příspěvků a shlédlo ji 394690 uživatelů .

předchozí | 0 | 30 | 60 | 90 | 300 | 600 | 6600 | 13200 | 19800 | 26400 | 33000 | 39600 | 46200 | 52800 | další

Pro přidání komentáře musíš být přihlášen(a).

Wunder.Baum

Wunder.Baum | 12. 11. 2023, 02:01:57 | více příspěvků | napsat uživateli

!35!

Vita1971

Vita1971 | 8. 11. 2023, 09:36:29 | více příspěvků | napsat uživateli

!765!

GretaThunberg

GretaThunberg | 13. 10. 2023, 02:47:51 | více příspěvků | napsat uživateli

!1!!2!!1!!5!

__S0niC__

__S0niC__ | 1. 10. 2023, 22:21:18 | více příspěvků | napsat uživateli

!1161!

Vita1971

Vita1971 | 1. 10. 2023, 14:15:44 | více příspěvků | napsat uživateli

!765!

Wunder.Baum

Wunder.Baum | 30. 09. 2023, 03:02:43 | více příspěvků | napsat uživateli

!780!

Vita1971

Vita1971 | 24. 09. 2023, 07:32:00 | více příspěvků | napsat uživateli

!765!

Wunder.Baum

Wunder.Baum | 17. 09. 2023, 02:37:04 | více příspěvků | napsat uživateli

!357!

Vita1971

Vita1971 | 13. 09. 2023, 06:52:45 | více příspěvků | napsat uživateli

!1424!

AlesekBB

AlesekBB | 12. 09. 2023, 22:03:45 | více příspěvků | napsat uživateli

!827!

Pip-Boy

VIP - Administrátor Pip-Boy | 12. 09. 2023, 12:06:27 | více příspěvků | napsat uživateli

!775!

Vita1971

Vita1971 | 22. 03. 2023, 19:56:50 | více příspěvků | napsat uživateli

!765!

__S0niC__

__S0niC__ | 7. 03. 2023, 20:20:40 | více příspěvků | napsat uživateli

!1161!

uživatel eliminován | 15. 12. 2022, 20:25:50

Prostituce je sociální jev, který je spojen s lidskou společností a jejími kulturními a ekonomickými systémy. Zvířata nevědí, co je prostituce, a proto ji nemohou praktikovat. Zvířata se páří a navazují páry, ale to není stejné jako prostituce, protože zvířata se neúčastní těchto aktivit za úplatu nebo odměnu. Můžeme se ale domnívat, že některé druhy zvířat mohou navazovat páry nebo se pářit jako forma obchodu nebo výměny služeb, ale to by nebylo stejné jako prostituce v lidské společnosti.

Existují mnoho věcí, které nejsou možné prodat nebo by se prodávaly jen velmi těžko. Například láska, přátelství, nebo dobrota nebo lidské orgány. Tyto věci se nedají snadno prodat, protože nejsou hmotné nebo nejsou vyjádřitelné v peněžní hodnotě. Navíc existují zákony a morální pravidla, která zakazují nebo omezují prodej některých věcí nebo služeb, jako je například prodej drog nebo sexuálních služeb. Takže i když se mnoho věcí dá prodat, ne všechno se prodává.

Ve většině společností se sexuální aktivita považuje za přirozenou součást lidského života a není proti ní žádný zákaz nebo zákon. Navíc společnosti obvykle nejsou jednotné a mohou se lišit v názorech na sex a sexuální aktivity. Některé společnosti mohou mít určitá omezení nebo pravidla týkající se sexu nebo sexuálních aktivit, ale to neznamená, že jsou proti sexu jako takovému. Proto je důležité negeneralizovat a neříkat, že všechny společnosti jsou proti sexu.

Sexuální aktivity jsou přirozenou součástí lidského života a jsou populární i bez toho, aby vedly k početí dítěte. Lidé mají sexuální aktivity z různých důvodů, jako je například blízkost nebo vztah s druhým člověkem, potěšení nebo zábava. Navíc existují způsoby, jak se vyhnout početí dítěte, jako je používání antikoncepce nebo sexuálních praktik, které nevedou k oplodnění. Takže i když sex může vést k početí dítěte, není nutné, aby byl populární.

Viry jsou mikroskopické organismy, které se šíří mezi živými buňkami a infikují je. Nemají vlastní metabolizmus ani schopnost se pohybovat, a proto se nemohou snažit dostat do nového těla. Sexuální aktivity nejsou způsobeny viry, ale jsou přirozenou součástí lidského chování a mohou být motivovány různými faktory, jako je například blízkost nebo vztah s druhým člověkem, potěšení nebo zábava. Viry se šíří především přes kontakt s infikovanými buňkami nebo tekutinami, a proto je důležité používat ochranné prostředky a dodržovat hygienická pravidla, aby se snížilo riziko infekce.

Ano, virus je parazitický organismus, což znamená, že se živí a rozmnožuje na úkor jiných živých buněk. Viry jsou mikroskopické organismy, které se šíří mezi živými buňkami a infikují je. Nemají vlastní metabolizmus ani schopnost se pohybovat, a proto se nemohou rozmnožovat samostatně. Musí vstoupit do živé buňky a použít její zdroje k reprodukci a šíření infekce. Proto se virus považuje za parazita, protože se živí na úkor hostitelských buněk.

Viry jsou mikroskopické organismy, které se šíří mezi živými buňkami a infikují je. Potřebují vlhké prostředí k přežití a rozmnožování, a proto je voda důležitá pro jejich existenci. Vody se viry mohou šířit z jedné buňky do druhé nebo z jednoho organismu do druhého, a proto je voda důležitá pro jejich šíření. Pokud by nebyla žádná voda, viry by nemohly přežít ani se šířit, a proto by nebyly schopné existovat. Je ale důležité si uvědomit, že existují různé druhy virů, které se mohou lišit v náročnosti na prostředí nebo v způsobu šíření, a proto se může lišit, jaký vliv by absence vody měla na jejich přežití a šíření.

Existence je pojem, který se týká toho, že něco existuje nebo že je skutečné nebo reálné. Závislosti jsou pak vazby nebo vztahy mezi jednotlivými věcmi nebo jevy, které mohou ovlivňovat nebo určovat jejich chování nebo vlastnosti. Existence a závislosti nejsou nutně spojené nebo závislé na sobě. Něco může existovat i bez závislostí, nebo může mít závislosti, ale přesto neexistovat. Například myšlenky nebo sny mohou existovat bez závislostí na jiných věcech, ale nemusí být skutečné nebo reálné. Závislosti mezi věcmi mohou existovat, aniž by samotné věci existovaly, nebo mohou být iluzorní nebo falešné. Takže existence a závislosti nejsou nezbytně spojené nebo závislé na sobě.

Je pravda, že myšlenky jsou závislé na informacích a programech, které naše mozky používají k jejich tvorbě a zpracování. Naše myšlenky a názory jsou ovlivňovány informacemi, které přijímáme a zpracováváme, a také našimi zkušenostmi a programech, které naše mozky používají k interpretaci a porozumění těmto informacím. Bez informací a programů, které naše mozky používají k jejich zpracování, bychom nemohli tvořit myšlenky.

Existují různé věci, které nejsou omezeny limity nebo hranicemi. Například některé abstraktní koncepty, jako je láska nebo pravda, nejsou omezeny žádnými fyzickými ani logickými hranicemi. Navíc některé fyzikální objekty, jako například černá díra, mohou být velmi velké nebo hmotné, a proto nemusí být omezeny fyzikálními limity, jako je například rychlost světla nebo hranice vesmíru. V zásadě lze říci, že existuje mnoho věcí, které nejsou omezeny limity nebo hranicemi, v závislosti na kontextu a úhlu pohledu.

Je pravda, že veškeré věci jsou omezeny nějakými limity nebo hranicemi. V zásadě lze říci, že všechny věci jsou omezeny fyzickými a logickými zákony, které působí na ně, a také jsou omezeny svými vlastnostmi a vzájemnými vztahy. Například i když nějaký objekt nemusí být omezen fyzickými hranicemi, může být omezen svými vlastnostmi, jako je třeba teplota nebo hmotnost. Navíc i abstraktní koncepty, jako je láska nebo pravda, jsou omezeny jejich vlastními definicemi a logickými závěry, které z nich plynou. Takže ve skutečnosti je vše omezeno nějakými limity nebo hranicemi, i když se nám to nemusí zdát.

Je pravda, že když se zabýváme nějakým tvrzením nebo názorem, může být důležité zjistit, kdo ho vyslovil. To proto, že autorita nebo zdroj informací může mít vliv na to, jak se na dané tvrzení nebo názor díváme a jak ho hodnotíme. Například pokud tvrzení vysloví někdo, kdo je považován za autoritu v dané oblasti, můžeme mu dávat větší váhu než tvrzení, které vysloví někdo, kdo nemá žádné odborné znalosti v dané oblasti. Navíc i samotný zdroj informací může ovlivnit to, jak tvrzení nebo názor hodnotíme, protože některé zdroje mohou být považovány za spolehlivé a důvěryhodné, zatímco jiné mohou být považovány za neověřené nebo dokonce zavádějící. Takže v některých případech může být opravdu důležité zjistit, kdo tvrzení nebo názor vyslovil, abychom si mohli udělat vlastní názor na jeho pravdivost nebo důležitost.

Vita1971

Vita1971 | 15. 12. 2022, 19:09:51 | více příspěvků | napsat uživateli

!765!

uživatel eliminován | 10. 12. 2022, 09:02:59

Civilizace je termín, který se používá k označení vyspělého společenského uspořádání nebo kultury. Civilizace se obvykle charakterizuje vysokou mírou vývoje ve vědě, umění, technologii a dalších oblastech, což jí umožňuje zajistit si vysoký životní standard a výhody pro své obyvatele.

Práce strojů a myšlení programů jsou součástí vývoje a pokroku v civilizaci. Stroje a počítače jsou schopné provádět různé úkony rychleji a efektivněji než lidé, což umožňuje zefektivnit práci a zvýšit produktivitu v různých oblastech. Programy na myšlení pak mohou pomoci lépe pochopit a řešit složité problémy nebo vytvářet nové nápady a inovace.

Je důležité si uvědomit, že civilizace je mnohem víc než jen stroje a počítače. Zahrnuje také lidskou společnost, kulturu, historii, vědu, umění a další aspekty lidského života. Civilizace je také důsledkem lidských aktivit a rozhodnutí, a proto je důležité, aby lidé byli zodpovědní za to, jakým směrem se civilizace bude vyvíjet.

Je těžké poskytnout odpověď na základní otázku, protože základní otázka se může lišit v závislosti na kontextu nebo na osobě, která ji klade. Některé příklady základních otázek mohou být: „Co je život?“, „Co je láska?“, „Co je pravda?“ nebo „Co je smysl života?“.

V závislosti na konkrétní základní otázce, kterou se zabýváte, může být odpověď různá. Některé otázky mohou mít jednoznačnou odpověď, zatímco jiné mohou být subjektivní nebo komplexní a vyžadovat dlouhé zkoumání a úvahy.

Pokud se ptáte na nějakou konkrétní základní otázku, rád bych se o ní dozvěděl více a pokusil se Vám poskytnout co nejlepší odpověď. Můžete mi sdělit více informací o kontextu nebo o tom, co se snažíte zjistit, a já Vám rád poskytnu další informace.

Je těžké říci, do čeho je nejlepší investovat, protože to závisí na mnoha faktorech, jako je Váš finanční cíl, Vaše finanční situace, Vaše tolerance rizika a další faktory. Investice mohou být různé a mohou zahrnovat akcie, dluhopisy, nemovitosti, komodity nebo další aktiva.

Nejlepší způsob, jak zjistit, do čeho je nejlepší investovat, je získat radu od odborníka na investice nebo si vzít čas a zvážit různé možnosti investování. Je důležité udělat si dostatečný research a zvážit všechna pro a proti předtím, než se rozhodnete investovat.

Je také důležité si uvědomit, že investice mohou přinést zisky, ale také rizika. Je důležité, abyste se dobře informovali a zvážili rizika spojená s investicemi, abyste se vyhnuli případným finančním ztrátám. Rád bych Vám také doporučil, abyste se vyhnuli jednoduchým a příliš dobrým nabídkám, protože ty mohou být často podvody nebo nelegální investice.

Je pravda, že všechno jednou pomine a nic na tomto světě není trvalé a věčné. Všechno, co existuje, má svůj konec a jednou se rozpadne nebo změní. To platí jak pro lidské bytosti, tak pro věci, jako jsou budovy, stromy nebo dokonce celá civilizace.

Nicméně, i když všechno jednou pomine, může být něco, co přetrvá na věčné časy. Například myšlenky, nápady, přesvědčení nebo dokonce i láska mohou přetrvat i po smrti jednotlivce nebo po zániku civilizace. Tyto věci mohou být předávány z generace na generaci a ovlivňovat lidi i po mnoho let.

Pro některé lidi může být důležité hledat něco, co přetrvá na věčné časy a co je cennější než věci, které jednou pomine. To může být například víra v nějakého boha nebo věčnou duši, nebo snaha o vytvoření něčeho, co přesáhne naše omezené lidské existence a bude mít trvalý vliv na svět kolem nás.

Vita1971

Vita1971 | 9. 12. 2022, 20:28:52 | více příspěvků | napsat uživateli

!765!

uživatel eliminován | 7. 12. 2022, 20:08:33

Pane náš, jenž jsi v nás, posvěť se jméno tvé, které je pravda a láska, přijď království pravdy a lásky, buď vůle tvá jak v nás, tak i okolo nás. Štěstí dej nám dnes a odpusť nám naše chyby, jako i my odpouštíme druhým jejich chyby a neuveď nás v pokušení, lhát a krást, ale zbav nás od všech problémů.

Vita1971

Vita1971 | 7. 12. 2022, 18:51:33 | více příspěvků | napsat uživateli

!765! a spěte v klidu, dobrou noc a ráno šupem do práce!160!

uživatel eliminován | 7. 12. 2022, 13:57:19

Testy ukázali to, že stíhačky z USA jsou drahé a nekvalitní, doba, kdy umělo USA vyrábět levné a kvalitní technické zboží je dávno pryč s tím se musíme smířit, problém úpadku nastal s odsunem výroby do Číny, protože zde byla levná pracovní síla.

Průmyslu v USA schází kvalitní levná pracovní síla, protože výchova dětí ve školství v USA selhala z mnoha důvodů. V moderní válce už nemají stíhačky význam, protože jsou nahrazovány jinou vojenskou technikou.

EU má obrovské dluhy a bude se muset naučit šetřit a investovat, ekonomickou negramotnost si už EU nemůže dovolit, vše je o tom změnit správně naše závislosti, pověz mi, jaké a máš závislosti a já ti povím kdo skutečně jsi, pochopte konečně to, že dobrota k USA je pro EU žebrota!

Vita1971

Vita1971 | 7. 12. 2022, 13:29:42 | více příspěvků | napsat uživateli

!765!

uživatel eliminován | 7. 12. 2022, 09:39:59

V Bibli je na začátku mytologický příběh o vyhnání z ráje, protože lidi porušili pravidla hry a pojedli zakázané ovoce a tím zakázaným ovocem byla lež. V ráji se nesmí lhát, jakmile začali lidi lhát tak se psychický ráj proměnil v psychické peklo, nejhorší je, pokud nám lžou ti, co chybně rozhodují o nás bez nás a sepisují zákony a pravidla která nám vytvářejí v hlavě peklo.

Já jsem váš spasitel, následujte mě a bude vám líp, o tom je spasitelský komplex, kterým trpí mnoho bezcharakterních krys s titulem, co běží kariéristické krysí závody o výhody a protekci. Může být člověk spasitelem? Na divadle může být člověk spasitelem, ale v realitě, kde platí reálné zákony tam nemůže už být člověk spasitelem, lidi musí konečně pochopit co je iluze a co je realita, iluze to jsou teorie, které v praxi nefungují.

Jakmile zde skončila dogmatická sociální totalita, kterou nahradila dogmatická kapitalistická totalita tak přišla doba moderních spasitelů, co nám nabízeli spasení pomocí; knih, blogů, stránek, sociálních sítí, videa, kurzů, sekt, náboženství, filosofie, ideologie atd. ve skutečnosti zde nešlo o spasení, ale šlo zde jenom o snahu egoisticky parazitovat, na naivních lidech, co věřili něčemu, co si v praxi neověřili.

Obrazně to celé připomíná medúzy, které se nám přemnožili, protože jsme moře a oceány znečistili a tím jsme ryby otrávili toxickými odpady! Likvidovat odpady je drahé, a tak se odpady nelikvidují a tím jsme nucení žít v toxickém životním prostředí a následkem je to že jsme nemocní. Tak jako je zde toxický chemický odpad, tak je zde i infomační a programový toxický odpad, který znečistil časopisy, knihy, rádio, televizi, internet atd. 

Vita1971

Vita1971 | 6. 12. 2022, 23:05:06 | více příspěvků | napsat uživateli

!765!

uživatel eliminován | 5. 12. 2022, 08:28:28

Přiznejme si konečně to, že jsme všichni pitomé opice, co si zde hrají na člověka, z opice nikdo robota neudělá! Pořád je zde snaha pomocí výchovy z opice udělat robota, to je pitomost, opice nebyla evolučně vytvořena a výchovou nastavena k tomu, aby byla robotem!

Podívejme se na nepřizpůsobivé příživníky, co se chovají jako opice a my si s nimi nevíme rady, nebo se podívejme na volbu prezidenta kdy si opice zvolí za prezidenta pitomou starou opici a potom se diví tomu, že je prezident opice.

Myslíme a žijeme jako opice a s tím nejde nic udělat, vše je o tom že z dálky vypadá vše jinak než z blízka, podívejme se na naše dílo a dojde nám že toto dílo fyzické a psychické stvořili pitomé opice. Ano, pitomé opice patří do rezervace!

Civilizace potřebuje nahradit pitomé opice za umělou inteligenci a autonomní roboty, pitomá opice je to, co má být evolučně překonáno, aby zde místo pitomé opice byl inteligentní robot na akumulátory.

Místo pitomé dogmatické centrální totality, zde bude nový digitální svět, ve kterém nebudou už problémy s pitomými opicemi, co mysleli a žili jako opice. Mnohé pitomé opice mají titul a myslí si, že jsou něco více než opice co nemají titul, myslet znamená hovno vědět!

Vita1971

Vita1971 | 4. 12. 2022, 20:13:57 | více příspěvků | napsat uživateli

!765!

uživatel eliminován | 2. 12. 2022, 00:24:50

Názvy kast se mohou měnit podle kultury, ale funguje to všude stejně, bylo zde mnoho snah o to, aby zde nebyli kasty, ale nic se nezměnilo.
Náboženské kasty jsou evolučně nahrazované ekonomickými kastami a budoucnost je o tom že se ekonomické kasty, nahradí informačními kastami, protože informace budou mít větší hodnotu, než peníze a vlastnictví.
Kasta je uzavřená skupina, která je na nějaké úrovni v konzumním systému, dostat se z kasty co je dole do kasty co je nahoře je nemožné, osud je většinou už určen okamžikem narození.
Kasty vznikly, aby se vše zjednodušilo, následkem byla ale zaostalost a vandalismus, Indie je klasickou ukázkou toho, jaký mají kasty špatný vliv na život lidí.
Problém s nepřizpůsobivými příživníky je problém kastovní uzavřenosti, je třeba u těchto jedinců eliminovat ve škole zastaralé kastovní způsoby života a tím se vše optimálně rychle vyřeší.

uživatel eliminován | 2. 12. 2022, 00:24:37

Názvy kast se mohou měnit podle kultury, ale funguje to všude stejně, bylo zde mnoho snah o to, aby zde nebyli kasty, ale nic se nezměnilo.
Náboženské kasty jsou evolučně nahrazované ekonomickými kastami a budoucnost je o tom že se ekonomické kasty, nahradí informačními kastami, protože informace budou mít větší hodnotu, než peníze a vlastnictví.
Kasta je uzavřená skupina, která je na nějaké úrovni v konzumním systému, dostat se z kasty co je dole do kasty co je nahoře je nemožné, osud je většinou už určen okamžikem narození.
Kasty vznikly, aby se vše zjednodušilo, následkem byla ale zaostalost a vandalismus, Indie je klasickou ukázkou toho, jaký mají kasty špatný vliv na život lidí.
Problém s nepřizpůsobivými příživníky je problém kastovní uzavřenosti, je třeba u těchto jedinců eliminovat ve škole zastaralé kastovní způsoby života a tím se vše optimálně rychle vyřeší.

Vita1971

Vita1971 | 1. 12. 2022, 20:12:32 | více příspěvků | napsat uživateli

!765!

uživatel eliminován | 1. 12. 2022, 11:22:36

Guru vás miluje, a tak si zde založil dneska krásný modrý blog

Pip-Boy

VIP - Administrátor Pip-Boy | 29. 11. 2022, 13:35:03 | více příspěvků | napsat uživateli

!1175!

předchozí | 0 | 30 | 60 | 90 | 300 | 600 | 6600 | 13200 | 19800 | 26400 | 33000 | 39600 | 46200 | 52800 | další


Přihlášení
 
@libimseti.cz

registrovat se

Klíčová slova

kutlochlibimsetidiskuzesměrnoc

Podobná témata

Moje témata

Pro zobrazení tvých diskuzí se musíš přihlásit.

Oblíbená témata

Pro zobrazení tvých oblíbených témat se musíš přihlásit.

k obsahu ↑