Diskuze a otázky - Bhagavaan

úvodní strana | aktualizovat | dolů

uživatel eliminován | 29. 01. 2008, 14:15:01 |

Začínám trpět neodkladnou potřebou sprovodit toho falešného věrozvěsta a samozvaného proroka z povrchu zemského a eliminovat tak jeho snahu duchovně působit na nevyzrálé ovečky marně hledající místo v této společnosti. Stejně jako církev a jiná náboženství, sekty a jiné marginální religiozní organizace, které svou činností a pokusy působit v duchovní oblasti hrozí podrývat hegemonii Strany v občanské společnosti a narušovat tím Nový Řád, který plánujeme nastolit po chystaném ozbrojeném převratu. Jenže on mě nazve Satanem a sebe otituluje mučedníkem a to učiní můj skutek kontraproduktivním.

Takže se ptám, co mám s tím šmejdem dělat, kurva? !569!

reagovat

V diskuzi je 23 příspěvků a shlédlo ji 934 uživatelů .

Pro přidání komentáře musíš být přihlášen(a).

uživatel eliminován | 29. 01. 2008, 19:01:08

!892!!31!!468!

uživatel eliminován | 29. 01. 2008, 18:56:55

Ale já nejsem tvůj žák, ty by ses měl klonit přede mnou, ty virtuální fantóme. Budu tančit na tvém hrobě.!27!

uživatel eliminován | 29. 01. 2008, 18:48:32

Pravý guru je vždy jiný, než čeká jeho žák (Historie, Okultizmus, Náboženství -- Pro zamyšlení)
bhagavan - 29.01.08 18:30 více od autora ignorovat
Slovo "guru" je obvykle překládáno jako "odstraňovač temnoty". Je spojeno se slovním kmenem "gr", z něhož se vyvinulo např. latinské gravitas, gravitace. Guru tedy označuje člověka "obtěžkaného moudrostí". Lidé jsou k němu přitahováni, protože je "těžší" než oni. Funkcí gurua ale není vychovat poslušného žáka, nebo ho jakkoliv omezovat. Právě naopak, měl by představovat jakési zrcadlo žáka samotného, jeho podstaty, kterou je svoboda, a tu směrovat zpět k žákovi. Může to udělat jen když je sám vysvobozen z pout své podmíněné podstaty. Jinak, i kdyby ji kombinoval s jakýmikoliv prvky vhledu a jasnosti, bude jen odrážet žákovy zvyky, tendence, nectnosti.

Ramakrišnův žák, Vívekánanda, byl prvním guruem, který navštívil Západ na konci minulého století. Byl následován Jóganandou, jehož centrum dodnes existuje v Kalifornii. Reputace těchto prvních reprezentantů Dharmy byla nepochybná.

Učitel má takové žáky, jaké si zaslouží.

Dnes ale žijeme v jiných časech. Mnozí guruové končí v oblacích skandálů. Západním konzumerismem oblouzené buddhisty a hinduisty dnes můžeme běžně potkávat na ulicích měst – hrozí jim stejná past peněz, sexu a moc, jako nám všem ostatním.

Ti, kteří si myslí, že vědí o co jde, by se měli vzpomenout na příběh Rakhala, jednoho z nejbližších žáků Ramakrišny. Ramakrišna dodržoval přísný celibát, používal ložnici se svým žákem, zatímco Ramakrišnova žena, Sarada Dévi, spávala v jiném pokoji v domě naproti klášteru v Dakšinešwaru. Rakhal se postupně začal zajímat o to, proč jeho mistr často ložnici v noci opouští, a začal ho podezírat, že tajně chodí za svou ženou. Jednou se odvážil mistra sledovat a šel přímo do ložnice Sarada Dévi. Tam byl ale nikdo nebyl. Když Rakhal odcházel, zaslechl šramot ve křoví a uviděl mistra, který si tam ulevoval. Když Ramakrišna Rakhala spatřil, rozchechtal se a pochválil ho: "Správně, Rakhule, žák má dávat pozor na svého mistra ve dne i v noci."

Dalajlama jednou kritizoval západní hledače za jejich neschopnost rozeznat podvodníka a nedostatek trpělivosti při hledání toho pravého gurua. V Tibetu je od žáka očekává, že bude o svém guruovi pochybovat, dokud si nebude jist jeho pevností a solidností. Praví guruové jsou výjimeční, přesto je ale systém guruů základní složkou hinduistického života a v průběhu posledních tisíciletí se ustanovil celý systém pravidel, která je třeba dodržovat při hledání duchovního mistra. Jeden z důvodů, proč žijí žáci v ašramu či klášteru společně se svým guruem, je možnost vidět mistra za všech okolností.

Západ tuto kulturu vztahu mezi učitelem a žákem postrádá a proto má tendenci na tento v Indii tak hluboký a téměř posvátný vztah projektovat to co známe - vztahy rodinné, milenecké, soucitné, nebo, stále častěji, terapeutické.

Guru není psychoterapeut

Když jednou za Ramakrišnou přišla jedna žena s litanií na téma rodinných problémů, ten se otočil na dalšího člověka v místnosti a ptal se: "Co po mně ta žena chce? Potřebuje spíše psychiatra."

Království psýché nebylo Ramanovou doménou. Pro něho, stejně jako pro ostatní, kteří realizovali pravdu své podstaty, nebyla psychika něčím zrovna důležitým. Nepředstíral, že na ni, nebo její dilemata, věří. To, co dělal, byla oslava člověka síly a možností víry. V hlubším slova smyslu upozorňoval na hlubinnější "já" ležící za všemi náladami a úzkostmi. Dnes už je na Západě mnoho terapeutů, kteří mají za sebou skutečnou duchovní zkušenost a opravdovou duchovní hloubku, a přece nežijí v míru se svou psýché natrvalo. Takoví duchovní rádci jsou pro většinu zápaďanů vhodnější než tradiční guru, který jim jen žehná, nebo hovoří, pokud vůbec hovoří, jazykem tak radikálním, že je pro naprostou většinu lidí nerealizovatelný. Je třeba napřed rozvinout zdravé a silné ego, než vůbec začneme uvažovat o jeho rozpuštění.

Neexistuje člověk osvícený 24 hodin denně. Existuje ale něco, čemu by se dala říci "osvícené jednání." Každý z nás to zná. Každému se alespoň jednou v životě podařilo, že v konkrétné situace udělal(a) to jediné možné, co se udělat dalo a mělo. Zjednodušeně řečeno, když dostanu hlad, "problém" vyřeším tak, že si uvařím a najím se. Žádné jiné řešení neexistuje. Samozřejmě, forem a možností, jak hlad nasytit, je nesčetně. Tedy, osvícený člověk se liší od těch neosvícených také v tom, že prostě "osvíceně", tedy adekvátně k situaci, jedná mnohem častěji, než oni. Přitom ale i on je člověk, a občas se musí jako člověk zachovat. Jeden ironický Zápaďan to okomentovat v jiné souvislosti takto: "To se vám to mluví o lásce k bližnímu svému, ale milujte bližního svého za mínus dvaceti na venkovském záchodě, když máte průjem!"

Když je žák připraven, přijde učitel.

Guruem není ani duchovní učitel, který dokáže pohovořit hodinu na jevišti a inspirovat 5000 lidí najednou, a pak se vrátit do své neurózy a do svého hotelového pokoje. Skutečný duchovní učitel poskytuje lidem službu tím, že je nasměrovává správným směrem a inspiruje je k prvním krokům na Cestě. Nevyhledává ale intimní kontakty.

Čím záhadnější je guru, tím snadněji si o něm každý z publika vybuduje ideální obrázek a nebude tak muset pracovat na sobě. Skutečný guru sedí ve stínu svého žáka stejně, jako by tam seděli ti, kteří žáka milují. Skutečný guru má spíše tucet žáků než tisíce. Jinak řečeno, kvalita gurua se nepozná podle počtu jeho žáků.

Hledáme-li duchovní radu, nebo instrukci, existuje celá řada jiných možností. Chceme-li se zúčastnit daršanu s nějakým slavným typickým guruem, musíme zajet do Indie. Daršan velkého světce může změnit život člověka. Všechny hindské svitky zdůrazňují nezbytnost vyhledávat společnost takových lidí, kteří jsou duchovnější než my sami.

Daršan, dokonce i daršan skrze média nebo pomocí fotografie, má-li se tak stát, a zjistí-li to oba ve svých srdcích, se může vyvinout v dlouhodobý vztah guru - žák. Není to rozhodnutí racionální mysli. Guru se nehledá jako terapeut. Prostě se to stane, a cokoliv pak guru předepíše - modlitby, tantru, mantry - nic není důležitějšího než sám vztah.

Ale právě v tom momentu, kdy se to stane, je člověk nejnáchylnější spadnout do pasti nějaké iluze a deziluze. Většina z nás touží po lásce a po spáse, ale touha snadno zacloní správný úsudek. Máte pocit nějaké i když velmi jemné formy manipulace? Musí váš pocit svobody podstupovat nějaké kompromisy? Vyžadují se po vás peníze nebo práce? Naznačují vám, že tohle je ta jediná pravda všech pravd? Učí vás guru uctívat sebe nebo ono božské ve vás? Co se vám na guruovi nejvíce zamlouvá: charisma, demonstrace nadpřirozených sil, sliby duchovního vysvobození, když se budete řídit jeho radami? Jak v každém hlubokém vztahu, nikdy si nemůžete být na 100% jisti tím, co cítíte. Co uděláte, když po nějaké době zjistíte, že hluboký vztah ke guruovi narušuje integritu vaší osobnosti? Přehlédnete co, co je nabíledni, ve jménu uchování vztahu, nebo se propadnete do obav a beznaděje? Nejlepší je jednat podle vlastního svědomí, bez ohledu na následky.

Pravý guru

nebude nikdy aktivně vyhledávat žáky a zakládat svou organizaci - proč by měl, když nemá žádné potřeby? Pravý guru si neříká guru, to mu tak říkají druzí. Nikoho nehledá, jen reaguje na potřeby druhých. Pro různé lidi pak bude představovat různé věci.

V Indii se guru nezabývá jen duchovním pokrokem svých žáků. Viděl jsem jednoho gurua sedět celé dny v hotelovém pokoji a přijímat návštěvy všech hotelových zaměstnanců, kteří chtěli rady ohledně manželských nebo pracovních problémů, nemocí, nebo chtěli peněžní příspěvek, aby mohli poslat syna na studia do Anglie. Guru každého vyslechl, každému požehnal a věnoval obrázek svého gurua. Pro skutečného gurua je každý člověk ztělesněním toho Nejvyššího.

Někteří guruové žijí ve svém domě, jiní obývají jeskyně. Někteří jsou sádhuové, jiní mají své rodiny. Duchovní zralost nesouvisí s životním stylem.

Většina guruů ale žije v ašramech. Slovo ašram znamená místo zápasu a pro mnoho Indů je celý život jedním nepřetržitým zápasem. Ašram obvykle vznikne tam, kde se guru na delší čas usadí a kde se kolem něho shromáždí žáci. Ti obvykle koupí půdu, nemovitost, zařídí vše potřebné. Většina současných ašramů v Indii je na místech, kde se shromaždují relikty po guruích, kteří už nežijí. Je možno tam strávit nějaký čas meditací. V některých ašramech žijících guruů musíte pracovat, v jiných několik hodin denně meditovat. Vždy jde ale o různou formu téhož snažení. Guru vede žáka ke konkrétní zkušenosti.

Existují "učitelé", kteří jsou jen o pár lekcí před vámi. Neznamená to, že vás nemohou něco důležitého naučit. Někteří učí tak, že neučí vůbec, jen jsou. S těmi je ale, zvláště dnes, těžké vyjít. Klidně vás, tak jako v Thajsku či Japonsku (nebo v Anglii) nechají měsíce dělat něco špatně. Proč ne. Může to fungovat v zemích, kde mají času dost. Jenže my musíme chodit do práce, živit rodinu atd.

Jiní se učí tím, že učí (ve smyslu přísloví Nejlépe učíš, to, co sám nejvíc potřebuješ). Jednou jeden fyzik prohlásil: "Když potřebuji něco nastudovat, tak na to téma vyhlásím přednášku." I ti jsou pro ty, kterým to vyhovuje, v pořádku. Absolvent druhé třídy může prvňáčkovi hodně pomoci. Pak je ale nutno jít dál.

Na západě ale nikdy nebude fungovat to, co je v Indii (nebo Tibetu nebo v Thajsku či Barmě) běžné: hluboká víra v gurua. Vztah mezi guruem a žákem je v Indii vždy nesrovnatelně hlubší, plný poslušnosti a z evropského hlediska téměř neuvěřitelné oddanosti. Zatímco my pochybujeme, a to nám brání vnímat guruovy instrukce tak jak jsou, a podvědomě pak získat další návody a postupy, jak dosáhnout cíle, sebe realizace, Ind guruovi bezmezně věří a jeho víra je pak katalyzačním prvkem obrovské intenzity.

Pravý guru má radost, když ho jeho žák překoná.

"Potkáš-li Buddhu, zabij Buddhu", hřímají zenoví mistři. Jeden adept bojového umění se doslechl o novém mistrovi, který žije vysoko v horách, a vypravil se za ním, aby ho vzal do učení. Mistr žáka přijal a nechal ho první měsíc poklízet. Když se žák ohradil, mohl pomáhat mistrově ženě při vaření, ale mistr ho stále častěji ostentativně pozoroval. Po další námitce mohl pomáhat i mistrovi, ale zároveň ho mistr zepředu, zezadu, ale často i v noci, šťouchal svou holí. Žák se musel naučit neustále se mít na pozoru a uhýbat mistrově holi, ale když se ani další měsíc nic jiného nedělo, rozzlobený žák se rozhodl, že od mistra odejde Jak byl rozzlobený, připravil si hůl a chtěl mistra, který se právě skláněl nad kotlíkem s míchal polévku, praštit. Aby se pomstil. Za všechno. Velmi opatrně se přiblížil k mistrovi zezadu, napřáhl se a bác, praštil do pokličky, kterou mistr bravurně odrazil žákův útok. "Zítra začneme," řekl mistr.

Pravý guru je vždy jiný, než čeká jeho žák. Je-li to třeba, laskavě žáka i nakopne. Pravý guru ví, že osvícení žáka není konec, ale prostředek. Dává a rozdává se tak, že se bariéry individuality rozpouštějí a není možné říci, jestli je to student, kdo se nabízí a odevzdává učiteli, nebo naopak.

Nejvyšší pravda se nedá popsat, natož předat slovy. Velcí učitelé toho proto mnoho nenamluví, jen poskytnou a nabídnou své zkušenosti.
!31!

uživatel eliminován | 29. 01. 2008, 18:47:41

Já jsem...
!12!

uživatel eliminován | 29. 01. 2008, 18:47:29

to je asijský Ježíš !664!

uživatel eliminován | 29. 01. 2008, 18:45:02

!388! kde je ten netvor

uživatel eliminován | 29. 01. 2008, 18:40:34

Jak se tu tak rozhlížím po těch diskuzích tak ted třeba bude mít někdo nějakej nápad!221!

uživatel eliminován | 29. 01. 2008, 14:58:27

!232!

uživatel eliminován | 29. 01. 2008, 14:52:49

arinne: Viz diwka!221!

uživatel eliminován | 29. 01. 2008, 14:51:51

Diwka: Ale spousta jiných mu na ty plky může skočit a pak s ním hromadně páchat někde sebevraždu a naskakovat na UFO maskující se za prolétávající meteoritický roj.!560!

arinne

arinne | 29. 01. 2008, 14:48:37 | více příspěvků | napsat uživateli

dej si ho do ignorace a nevzrusuj se...!1!

Diwka_na_koshteti

Diwka_na_koshteti | 29. 01. 2008, 14:48:05 | více příspěvků | napsat uživateli

Malavon -On ale neni problém..On je podle mě hlupák, se kterým nemá vůbec cenu se bavit.

uživatel eliminován | 29. 01. 2008, 14:47:08

Diwka: to je chyba, problémy se mají řešit, ne ignorovat.!388!

uživatel eliminován | 29. 01. 2008, 14:46:06

Ha, že by dopis na rozloučenou bylo světlo na konci mého tunelu..!892!

Diwka_na_koshteti

Diwka_na_koshteti | 29. 01. 2008, 14:45:45 | více příspěvků | napsat uživateli

Hm..Tak tohle neřeším.Mám ho v ignoru, stejně tak jako lupace...

uživatel eliminován | 29. 01. 2008, 14:42:18

Tapetování bhagavan

Tapetování stěn a stropů - dáváte přednost pestrým barvám a avantgardním vzorům před chladným "higtech" interiérem? Chtěli byste se inspirovat jemnými květinovými dezény nebo ornamentálními či geometrickými obrazci? Hnědá, bílá a šedá byly dominující odstíny minulosti, dnes je jasný návrat k explozi barev a k rozmanitosti.

Na scéně dominuje červená, zelená, růžová a oranžová barva a zejména intenzívní barvy: okrové tóny, terakotová barva, žluté odstíny a intenzívní červená. Modrá barva nebe a moří, od azurové modři až po tyrkysově zelenou barvu, tmavá zelená a olivově zelená.

Tapety nahradí jak pracné obklady, tak speciální malířské techniky. Dříve se snadno poškodily a trhaly a proto se dávali především do místností pro hosty, které nebyly příliš používané. Postupným vývojem se k nám však nyní dostává neskutečná škála moderních a kvalitních tapet různých vzorů, barev, struktur a materiálů.
Nástroje a pomůcky

štafle, metr, pravítko, tužka, nůž, nůžky, vodováha, houba, hadr, štětec s umělým vlasem na nanášení lepidla, kartáč na uhlazování tapet, čistý smeták, škrabka, kbelík na lepidlo, váleček
Výběr tapety

Dnes si můžete vybrat z tapet papírových, vinylových, z těžkých dvouvrstvých, z ražených ozdobných, z tapet z pěnového polyetylénu, hedvábných, jutových, korkových a mnoha dalších. Udržování a lepení jednotlivých druhů se nepatrně odlišuje, proto je dobré přečíst si rady výrobce.

Tapetu vybírejte podle toho, do jaké místnosti ji chcete použít. Můžete volit z tapet tenkých nebo těžkých, z omyvatelných ( např. pro kuchyně, jídelny), samolepících (na dveře, skříně) aj.

Potřebné množství rolí i s rezervou, najdete v tabulkách výrobců v každé prodejně, podle vámi spočítané plochy stěn nebo stropu, které chcete vytapetovat. Nechte se inspirovat vzorníky tapet nebo nejlépe příklady realizací interiérů.
Podklad

Pokud původní povrch tvoří hladká tapeta v dobrém stavu, můžete ji jen přelepit. Tapety např. plastické nebo omyvatelné odstraňte oškrábáním po navlhčení teplou vodou. Povrch s malbou umyjte mýdlovým roztokem a je-li lesklý, obruste skelným papírem.

Větší kvality dosáhnete, jestliže povrch před tapetováním natřete klížidlem nebo na něj nalepíte nejprve podkladový papír. Nezapomeňte také vyspravit všechny díry a trhliny tmelem nebo sádrou tak, aby jste dosáhli rovného povrchu.
Tapetování stěn

Změřte si vzdálenost od stropu k podlaze. K této míře přidejte + 5 cm na obou stranách na překrytí, kterým se dokonale upraví rohy a okraje podél stěn. Délku stěny i s přesahy naneste na tapetu a nastříhejte jednotlivé díly. Díl položte lícem dolů na podložku a naneste lepidlo, které jste připravili podle návodu výrobce a to od středu ke stranám. Natřenou tapetu postupně harmonikově poskládejte natřenou plochou k sobě, asi po 1m. Tapeta změkne a bude dobře poddajná. První díl nalepujte podél předem vyznačené svislé čáry, odměřené olovnicí. Horní okraj tapety přiložte ke stropu tak, aby o 5 cm přesahoval a pak ji při rozkládání postupně uhlazujte kartáčem od středu k okrajům. Přehyb ve vnitřním rohu přejeďte oblou hranou nůžek, čímž zvýrazníte rýhu a po opatrném poodlepení tapety od stropu a stěny, přesahující část podle ní odstřihněte. Okraj dohlaďte kartáčem a dočistěte vlhkou houbou. U vnějších rohů zahněte tapety asi 2,5 cm za roh a tento přesah překryjte dalším dílem. Spoje mezi jednotlivými díly tapety přejeďte suchým válečkem, kterým vytlačíte zbytky lepidla.
Tapetování stropu

Pokud se rozhodnete tapetovat i strop, z důvodů překrytí tapetování stropu proveďte před tapetováním stěn. Upozorňujeme, že patří k nejobtížnějším tapetovacím plochám a raději jej provádějte ve dvou. Pro práci si sestrojte jednoduchou pracovní plošinu ze dvou štaflí a silného prkna. Na tapetu naneste míru délky stropu + 5 cm na obou stranách, na překrytí rohů. Po nastříhání jednotlivých pásů, nanášejte na rub tapety lepidlo. Natřenou tapetu poskládejte stejně jako u stěn. Než vám tapeta zvlhne, vyznačte si na stropě čáru, kterou budete při lepení sledovat. Místo lepení natřete klížidlem. Poskládanou tapetu přiložte k rohu stropu (počítejte s 5 cm přesahem dolů), vyrovnejte podle vyznačené čáry a přitlačte do rohu. Pak tapetu postupně rozbalujte a hned ji také pěkně od středu ke krajům, kartáčem uhlazujte. Váš pomocník vám zatím může přidržovat pás čistým dlouhým smetákem. Takto postupujte po celém stropě. Přehyby v rozích přejeďte oblou hranou nůžek, čímž zvýrazníte rýhu a po opatrném poodlepení tapety od stropu a stěny, podle ní přesahující část odstřihněte. V rozích, kde se stýká strop a dvě stěny, tapetu nejdříve opatrně šikmo nastříhněte a přesahy přilepte přesně podle tvaru rohu. Okraje dohlaďte kartáčem a dočistěte vlhkou houbou. Spoje tapet přejeďte válečkem.
Překážky na povrchu

U tapetování kolem zásuvek a vypínačů, vypněte nejprve elektrický proud. Při nalepování tapety na zásuvku a postupném vyhlazování kartáčem, získáte její obrys. V tomto místě do kříže nařízněte tapetu a odstřihnutím přebytečných kousků přizpůsobte otvor tvaru zásuvky. Vše kolem dohlaďte kartáčem a po vysušení a očištění zásuvky, můžete opět zapnout elektrický proud.

Dalšími povrchovými překážkami, o kterých je třeba se zmínit, jsou okenní rámy a dveřní zárubně. Zde musíte nastříhat tapetu podle jejich tvaru + 3 cm na přesahy. Po nalepení na stěnu, vyznačte hranu mezi stěnou a rámem (oblou stranou nůžek) a podle ní roh přesně zastřihněte. Pak opět dolaďte kartáčem, vždy směrem od středu k rámu nebo jinému otvoru.
Pár dobrých rad na závěr

* Všechny tapety by měly mít stejné výrobní číslo, abyste dosáhli stejného odstínu.
* Tapetujte vždy směrem od zdroje světla, aby případné spoje nevytvářely stíny.
* Chcete-li tapetovat všechny plochy, začněte stropem a pokračujte nejdůležitější stěnou, směrem od světla. Pokud chcete tapetovat jen stěny, vymalujte nejdříve strop.
* Pokud použijete podkladový papír, měl by být vždy kolmo k tapetovému, aby se spoje nepřekrývaly.
* Při použití dekorativních pásů, si nezapomeňte vyznačit na stěnu pomocnou vodorovnou čáru, podél které budete pásy lepit.
* Vzduchové bubliny na tapetě odstraníte propíchnutím ostrým nožem. Štětečkem dovnitř dopravíte trochu lepidla a začistíte kartáčem a vlhkou houbou.
* Aby se struktura tapety nepoškodila, nepoužívejte na plastické tapety váleček, nýbrž raději tapetu přitiskujte hadříkem.
[!1423!]

uživatel eliminován | 29. 01. 2008, 14:38:16

Moje stránky na internetu
1. https://administrator-cz.blogspot.com/
2. https://adolescent.blog.cz/
3. https://anonymita.blog.cz/
4. https://artificial-inteligence.blogspot.com/
5. https://automatika.blog.cz/
6. https://bhagavan.bloger.cz/
7. https://bhagavan.bloguje.cz/
8. https://bible-cz.blogspot.com/
9. https://book-cz.blogspot.com/
10. https://brain-washing.blogspot.com/
11. https://buddha.blog.cz/
12. https://businessman-cz.blogspot.com/
13. https://cenzura-cz.blogspot.com/
14. https://child-cz.blogspot.com/
15. https://college-cz.blogspot.com/
16. https://combat-cz.blogspot.com/
17. https://cvokar.blog.cz/
18. https://czech-republic-cz.blogspot.com/
19. https://death-smrt.blogspot.com/
20. https://deprese.blogspot.com/
21. https://domaci-prace.blogspot.com/
22. https://ekonomove.blog.cz/
23. https://experimentovani.blog.cz/
24. https://filosofie-vira.blogspot.com/
25. https://fotoskola.blog.cz/
26. https://future-cz.blogspot.com/
27. https://god-sos.blogspot.com/
28. https://guru.blbne.cz/
29. https://gurubhagavan.blog.cz/
30. https://gurubhagavan.blog.dada.net/
31. https://guru-praha.blogspot.com/
32. https://gypsy-cikan.blogspot.com/
33. https://hudba-mp3.blogspot.com/
34. https://inferno-cz.blogspot.com/
35. https://innovation-cz.blogspot.com/
36. https://internet.bloguje.cz/
37. https://kanibalismus.blogspot.com/
38. https://kapitalismus.blog.cz/
39. https://koubavit.sblog.cz/
40. https://leader-cz.blogspot.com/
41. https://liberty-cz.blogspot.com/
42. https://love-laska.blogspot.com/
43. https://luxus-cz.blogspot.com/
44. https://manager-cz.blogspot.com/
45. https://man-cz.blogspot.com/
46. https://manzelstvi.blog.cz/
47. https://materialismus.blog.cz/
48. https://medicine-cz.blogspot.com/
49. https://monopoly-capitalism.blogspot.com/
50. https://moudrost-cz.blogspot.com/
51. https://mysleni.blog.cz/
52. https://nesmelost.blog.cz/
53. https://obezita.blogspot.com/
54. https://orgasm.blog.cz/
55. https://orgasmus-cz.blogspot.com/
56. https://pesimismus.blogspot.com/
57. https://politics-cz.blogspot.com/
58. https://politikove.blog.cz/
59. https://popularita.blogspot.com/
60. https://profesional-cz.blogspot.com/
61. https://prostituce.blog.cz/
62. https://prostituce.blogspot.com/
63. https://psychoterapie.blog.cz/
64. https://psychoterapie.blogspot.com/
65. https://relation-guru.blogspot.com/
66. https://rozvod.blog.cz/
67. https://sebelaska.blog.cz/
68. https://sekty.blog.cz/
69. https://sila.blog.cz/
70. https://sobectvi.blog.cz/
71. https://sobectvi.blogspot.com/
72. https://software-cz.blogspot.com/
73. https://soudce.blog.cz/
74. https://soul-cz.blogspot.com/
75. https://systems-analyst.blogspot.com/
76. https://taoismus.blog.cz/
77. https://thinking-cz.blogspot.com/
78. https://time-are-money.blogspot.com/
79. https://transformace.blogspot.com/
80. https://truth-cz.blogspot.com/
81. https://turistika-hiking.blogspot.com/
82. https://vista-internet.blogspot.com/
83. https://vule.blog.cz/
84. https://vychova.blog.cz/
85. https://vydirani.blogspot.com/
86. https://vyhody.blogspot.com/
87. https://web.libimseti.cz/bhagavan/
88. https://woman-cz.blogspot.com/
89. https://www.sos.bloguje.cz/
90. https://zavist.blogspot.com/
91. https://zpovednice.blogspot.com/
92. https://zpovednice.bloguje.cz/ napsal/a: bhagavan 12:01 Link komentáře (0)

Dopis na rozloučenou

Mám vás plný zuby a tak jsem se rozhodnul spáchat sebevraždu, jste jenom líná banda kurev, jež myslí jenom na to, jak se kurvit, za veliký prachy. Vezměte si ze mě příklad a taky spáchejte už konečně sebevraždu, aby ti ostatní čuráci měli od vás pokoj. Lidí je na světě jako sraček a sračky se mají spláchnout do hajzlu, aby zde nesmrděli. Neměl jsem to štěstí, a tak si můj otec nenasadil na čuráka gumu, když se kurvil s mojí matkou a tak jsem se mezi vás bohužel narodil, do tohoto zkurvenýho centrálního byrokratického bordelu, kde jsou u moci jenom velicí čuráci, co serou na ostatní čuráky. Všichni máte v hlavě jenom samý sračky a tak když hovoříte je to poznat, že myslíte jenom na to jak se do sytosti nažrat u velikého koryta a potom se vysrat na druhý co se ke korytu nedostali.
Nikomu zde stejnak nebudu scházet protože jste se o mě zajímali jenom tehdy když jsem měl nadbytek a když jsem měl nedostatek tak jste na mě srali.
!941!!1144!!1158!!1154!!1242!!1280!!1340!!1329!!1360!!1359!!1398!!1393!!1421!!1394!!1423!!1267!!1346!!1388!!1391!!1388!!1346!!1267!!1423!!1394!!1421!!1393!!1398!!1359!!1360!!1329!!1340!!1280!!1242!!1154!!1158!!1144!!1024!!941!

uživatel eliminován | 29. 01. 2008, 14:37:46

!388!

uživatel eliminován | 29. 01. 2008, 14:35:10

Tak co je krucinál, sekretářka se s tím píše a kdybyste věděli, jaké dělala ksichty, když jsem jí to diktoval.!255!

uživatel eliminován | 29. 01. 2008, 14:31:59

Ovšem bude to tak, že my řekneme, s kým se budeš stýkat a zhora bude rozhodnuto, co si kdo zaslouží. A tříštění zdola nebude žádoucí. Tak proto bude nutná eliminace podobných rozkladných živlů ve společnosti. A nezaměňovat Řád s nějakým pořádkem. !892!

Laska_nebeska

Laska_nebeska | 29. 01. 2008, 14:23:17 | více příspěvků | napsat uživateli

řekni mi s kým se stýkáš a já ti řeknu kdo jsi.... tak praví čínské přísloví.......
Každý má Mistra takového jakého si zaslouží. Kdo si zaslouží Bhagavana, má bhagavana. Kdo si zaslouží Maharišiho, má Maharišiho. Kdo si zaslouží lopatu, hází s lopatou. Kde je tedy problém, kde je tedy potřeba nastolovat v dokonalém pořádku pořádek?

uživatel eliminován | 29. 01. 2008, 14:21:08

To není špatný nápad, ale nevím, jestli to bude dostatečné k překazení jeho prohnilých ambic.

uživatel eliminován | 29. 01. 2008, 14:17:55

pochcat ho


Přihlášení
 
@libimseti.cz

registrovat se

Klíčová slova

společnostpovrchcírkevstranamístoprorokbhagavaanovečkařádoblastsnahavěrozvěstpokushegemoniečinnostpotřebapřevratnáboženstvíorganizace

Podobná témata

Moje témata

Pro zobrazení tvých diskuzí se musíš přihlásit.

Oblíbená témata

Pro zobrazení tvých oblíbených témat se musíš přihlásit.

k obsahu ↑