Diskuze a otázky - Analýza 17.listopadu 1989

úvodní strana | aktualizovat | dolů

bekake

bekake | 8. 12. 2007, 14:03:10 | příspěvky uživatele | napsat uživateli

Analýza 17.listopadu 1989 od Miroslava Dolejšího,
abychom nebyli naivní.

reagovat

V diskuzi je 39 příspěvků a shlédlo ji 1216 uživatelů .

předchozí | 0 | 30 | další

Pro přidání komentáře musíš být přihlášen(a).

bekake

bekake | 11. 12. 2007, 21:23:26 | více příspěvků | napsat uživateli

www.analyza.wz.cz

bekake

bekake | 11. 12. 2007, 18:01:48 | více příspěvků | napsat uživateli

hatebreed85- ani Rakousko-uhersko by se nerozpadlo beztoho, že by také
určitá skupina šlechticů nespolupracovala s židovským kapitálem nebo
s některou zednářskou lóží. Pro mne jako monarchistu to je utrpení,
ale je to tak. Třeba vojenské uniformy se šily v Čechách (okolí Prahy
a Liberec), protože se vesměs jedná o obchod, a při využití dnešních
technologií není žádný problém zmanipulovat několik miliónu čecháčků.
Proto Analýza pana Dolejšího je pravdivá, bohužel.


bekake

bekake | 11. 12. 2007, 17:24:56 | více příspěvků | napsat uživateli

ajembest- nevím v kterém roce poslala americká vláda početnou skupinu sovětských
emigrantů zpět, což se vlastně rovnalo POPRAVĚ.

bekake

bekake | 11. 12. 2007, 17:17:40 | více příspěvků | napsat uživateli

Sládek plní úlohu stb-áckého
provokatéra.

uživatel eliminován | 11. 12. 2007, 14:15:51

ten Sládek tam do toho sedí..!785!

bekake

bekake | 11. 12. 2007, 14:07:26 | více příspěvků | napsat uživateli

Jitka Dvořáková- pěkný článek do Rudého práva.

uživatel eliminován | 9. 12. 2007, 14:34:15

mimochodem - tady je ta Dolejšího analýza.

http://www.szcpv.org/04//an1.html

!1!

uživatel eliminován | 9. 12. 2007, 14:05:24

JitkaDvorakova Abychom se nakonec nedostali do situace, kdy každý druhý tvrdí, že Protokoly jsou falzifikát (protože o tom někde někdy četl) ale jenom jeden z tisíce je doopravdy četl, takže ví "vocogo". !400!

Francis_Begby

Francis_Begby | 9. 12. 2007, 14:03:16 | více příspěvků | napsat uživateli

sametovou revoluci vymyslelio a uskutecnili komousi, to jmeno "sametova"tam dali aby sme je nepostrileli!1!

uživatel eliminován | 9. 12. 2007, 14:01:11

pro simona

Mýtus „jak prezident Reagan uzbrojil SSSR"

Uvedená teze má velmi závažnou politickou funkci. Je šířena pseudovědci, přejímána politiky a to nejenom na našem teritoriu. Má překvapivě tuhý život. Nikdo si však z těchto teoretiků či zastánců tohoto mýtu nedal práci rozebrat jaká byla skutečná Reaganova zahraniční politika ve vztahu k SSSR a to zvláště ve zbrojní, lépe by se dokonce slušelo hovořit o odzbrojovací oblasti.
V zájmu pravdy však je třeba přiznat kredit skutečně zajímavé a erudované publikaci Petra Suchého, vedoucího katedry mezinárodních vztahů Univerzity v Brně, vydanou Centrem pro studium demokracie a kultury v Brně pod titulem „Reagan a říše zla". Publikace byla vydána již v roce 2004 tj. ještě v době mimo nyní tak často používaných ideologických vlivů.

Tato velmi dobře zdokumentovaná kniha je na české poměry i objemná. Sleduje postupnou Reaganovu politiku obecně a ve vztahu k SSSR zvláště. Pochopitelně zaznamenává jednotlivá jednání o odzbrojení od roku 1981 (jednání o raketách středního doletu v Ženevě), ale i následující rok již za Jurije Andropova v roce 1982 opět v Ženevě a na stejné téma. Podrobně dokumentuje podstatný pokrok ve stejném roce v oblasti START (Strategic Arms Reduction Talks) o snížení balistických střel oběma účastníky a dohodě na společných limitech. Kniha poskytuje podrobnou faktickou dokumentaci o stavech zbrojních systémů a jejich snižování.

Ve stejném roce 1982 byla zahájena jednání o snížení konvenčních zbraní (Mutual Balanced Force Reduction - MBFR) a dosaženo snížení jejich stavů. Jednalo se v podstatě o obnovení ozbrojovacích jednáních, které bylo zahájeno v roce 1973, tehdy v podstatě bez výsledku. Při jednání o odzbrojení bylo dosaženo i pokroku tím, že bylo vedeno již jako se zeměmi Varšavské smlouvy. Postupně byla převedena pod hlavičku KBSE (Konference pro bezpečnost a spolupráci v Evropě). Jednání pokračovala druhým kolem za Červoněnka.

Nyní nastupuje celá škála jednání za Gorbačova. 1985 Ženeva, a další odzbrojování a opatření důvěry uzavřením dohod v oblasti letectví. 1986 Reykjavík - dohoda o zákazu odstoupení od ABM po dobu 10 let. 1988 Summit v Moskvě, kde již byly uzavřeny dohody o joint ventures amerických a sovětských firem.

Pokud jsem se dotkl ekonomické spolupráce v době Reagana nemohu opomenout fakt, že již v roce 1981 (!) krátce po nástupu do funkce prosadil Reagan zrušení embarga na vývoz obilí do SSSR. Pokud známe ekonomickou situaci SSSR v té době, bylo to velmi vstřícné gesto nového prezidenta právě ve vztahu usnadnit tuto obtížnou situaci.

Toto jsou pouze některá fakta z doby Reagana a jeho spolupráce s „říší zla". Vztah k SSSR a společná opatření měla naopak partnerský charakter a celé období je možno charakterizovat jako období snižování napětí za podmínek ne jednostranného tlaku, ale vstřícných jednání. Výmysl „uzbrojování" a nynější glorifikace tohoto nesmyslu je mýtus bez jediného podkladu. Má však sloužit, tak jako každá lež v zahraniční politice, k překrucování faktů v zájmu narušení možné spolupráce a hledání společných východisek. V našem případě se jedná dokonce o projev bezmezné servility a překrucování historických skutečností.

Uvedený mýtus byl vytvořen, aby směřoval k víře, že změna politických poměrů koncem osmdesátých let minulého století byla výsledkem tohoto „tvrdého" Reaganova přístupu právě ve vztahu k Moskvě. Má nás to vest k vděčnosti a dnes prakticky dokonce k odevzdání se do „péče" USA. Vytrácí se role vnitřního vývoje sovětské společnosti ve směru transformace a demokratizace. Mizí nám termíny jako perestrojka, glásnost, nové myšlení a podobné atributy právě v nové sovětské společnosti a pokud nastaly, tak jedině jako výsledek přinucení právě Reaganovskou tvrdou politikou uzbrojování. Popírá se tím i podmiňovací vztah změn v SSSR a jeho vliv na poměry v ostatních socialistických zemích. Změny zde byly však nejenom podmíněny, ale přímo závislé na vývoji v „centru moci". Proto nemohlo uspět „Pražské jaro", „Solidarita" o Maďarsku v roce 1956 ani nemluvě.

Prezident Reagan byl zvolen v roce 1980 a moci se ujal následující rok. Krátce na to již zemřel sovětský vůdce Brežněv (1982) a nastupovali a umírali další generální tajemníci. Kupodivu nic nenasvědčovalo konfrontační době. Ba naopak. Období Reaganovy vlády do roku 1988 může být považováno jako pokračování odzbrojovacích tendencí. Známe vyjednávání o SALT I a SALT II, týkající se omezování počtu raket. Tato jednání se rozšiřovala a dokonce se týkala i likvidaci nukleární výzbroje. Cituji americký přístup „desire to eliminate all nuclear weapons". Stačí se později vrátit k summitu v Rejkjavíku a na Maltě. Nakonec při dobývání vesmíru najdeme více styčných bodů spolupráce než soupeření. To se týká i tak sofistikované výzbroji jako jsou rakety. Vše dokonce našlo výraz i v kontraktu, že i americké rakety začaly používat ruské motory. (jsou stejně spolehlivé a přitom mnohem lacinější). O tom mnoho nevíme a nemáme raději vědět ani dnes. Pokud bychom měli zůstat jen v nevědomosti, to by se dalo přežít. Zde však jde nejenom o popření role perestrojky a jejích skutečných společenských kořenů nebo dokonce o nějaký vděk za změny u nás ve vztahu k Moskvě. (!) To nechme historii a době až opadne politická hysterie. Mnohem nebezpečnější funkci má však rozšiřování tohoto mýtu jako formy pro hledání nového nepřítele v domnění, že tím posloužíme novému pánu.

Uzbrojování SSSR (Reaganem) je neopodstatněný mýtus bez jakéhokoliv podkladu, ale vyžaduje nutnou dávku víry s vyloučením faktů.
!400!

uživatel eliminován | 9. 12. 2007, 13:59:22

Bekake:Zpochybnit se dá cokoliv,u Bhagavadgity a Tao-Te-Ting každej uznává jejich místní a dobový zařazení jako fakt,u Novýho zákona je to poměrně nejasný,zvlášť kvůli nepochybně lidským a ne božským závěrům ohledně apokryfních evangelií,a Protokoly Sionských mudrců jsou jasnej padělek,a rozhodně ne na základě tvrzení nějakých sionistů..!1309!

Někdy 90. letech dostal jeden z tajných ruských policistů, cenzor Mathieu Golovinskij, za úkol, aby v Paříži vymyslel dokument, který by se dal předložit caru Mikuláši II. jako důkaz o židovské hrozbě a rovněž jako záminku pro další represivní postup proti Židům, kterým ostatně bylo Rusko nechvalně prosluto. Golovinskij použil jako základ pamflet Maurice Jolyho Dialog v pekle mezi Machiavelem a Montesquieu z roku 1864 jež císaři Napoleonovi III. připisuje ambice na ovládnutí světa, kde zmínky o císaři Golovinskij zaměnil za tajnou konferenci židovských mudrců, jež mohla mít svou další inspiraci v I. sionistickém kongresu v Basileji v roce 1897.
Jolyho satirické dílo bylo sice vydáno v Bruselu, nicméně ve Francii byl Joly záhy odsouzen na 15 měsíců do vězení a ač byla valná část nákladu francouzskou policií zkonfiskována, žilo dílo svým vlastním životem, kdy inspirovalo Alexandra Dumase v díle Josef Balsamo a Hermanna Goedscheho, který ve své knize Biarritz popisuje úklady židovských rabínů, kteří se jednou za 100 let o půlnoci scházejí na židovském hřbitově v Praze, aby zde naplánovali další program židovské konspirace. V roce 1872 bylo Goedscheovo dílo přeloženo ruštiny a v roce 1891 obíhal jeho extrakt po celém Rusku a tak lze dovozovat, že Biarritz byl tím prvním impulsem pro sepsání Protokolů.
Ale car se nenechal falzifikátem oklamat, ba na dokument připsal: „Hodnotná věc, ale nedá se prosadit špatnými prostředky.“ Policie pak sice text veřejně vylepila, ba v roce 1905 Sergej Nilus vydal Protokoly i knižně jako dodatek ke své knize Velký v malém o příchodu Antikrista a říše ďáblovy na zemi, avšak nevzbudily větší pozornost, byť v letech 1903-06 proběhla v Rusku velká pogromová vlna.
Čas Protokolů tak přišel až s revolucí v roce 1917, kdy se zejména ve Francii, Anglii, USA a Německu rozšířila legenda o spojení bolševiků a Židů. Ve Francii byl antisemitismus znovu zakořeněn na přelomu XIX. a XX. století v tzv. Dreyfusově aféře, kdy se po stoletém období klidu a snášenlivosti, jež přinesla Francouzská revoluce z roku 1879, opět rozpoutaly protižidovské pogromy a vypalování synagog, a tak se zde Protokoly dočkaly velmi mnoha vydání. V doposud tolerantní Británii uvěřili v pravost Protokolů všichni přední nežidovští intelektuálové i novináři a britské noviny tak až do roku 1921, kdy se objevily první důkazy o podvržení Protokolů, pravidelně přinášely novinové články dokazující spojitost židovských mocenských ambicí s bolševismem. Obdobný průběh pak měl strach z bolševismu a trockismu v USA s důsledkem výrazného omezení přistěhovalců z východní Evropy, což mělo pro Židy katastrofální důsledky v letech 1933-1941, kdy bylo odmítnuta širší pomoc židovským uprchlíkům. Ve válečných letech pak v důsledku strachu z komunismu USA stálo na vrcholu svého antisemitismu, kdy polovina jeho obyvatelstva souhlasila s přijetím protižidovských zákonů, ne nepodobných těm Norimberských z fašistického Německa.
!2!!923!

uživatel eliminován | 9. 12. 2007, 13:45:25

tak tuhle lekci bych asi vynechal :)

bekake

bekake | 9. 12. 2007, 13:36:14 | více příspěvků | napsat uživateli

In memorian se mám hodně co učit
od pana Dolejšího.

uživatel eliminován | 9. 12. 2007, 11:57:17

bekake -- mám pro vás nový námět: zkuste článek
Da Vinciho kód rozluštěn¨ LN 8. prosince 2007 (doprovodné obrázky na netu bohužel nejsou)
každý má doma kousek zrcadla a přikládáním k různým obrazům ve vhodném úhlu můžete objevit tolik skrytých významů, že vedle toho bude nějaká teorie o 17.11. nebo 11.9. naprosto nudná
hodně štěstí!!! !747!

uživatel eliminován | 9. 12. 2007, 11:33:40

bekake -- to je váš názor a klidně se ho držte, když ho potřebujete k životu !215!
vždycky se najde někdo, kdo má na složité otázky jednoduchou (a nesprávnou) odpověď
já jsem se bez podobných berliček doposud vždycky obešel !747!


bekake

bekake | 9. 12. 2007, 11:32:06 | více příspěvků | napsat uživateli

simony - znamená svatokupectví-jak trefné.

bekake

bekake | 9. 12. 2007, 11:26:49 | více příspěvků | napsat uživateli

garfield1- mohl byste v kameném obchodě prodávat
naivitu nebo exportovat do světa, vzhledem k Vašemu
věku by se mohlo jednat o poměrně dobrý business.
Za tento nápad nebudu požadovat provizi.

uživatel eliminován | 8. 12. 2007, 16:19:38

bekake: a proc by meli ceske noviny tisknout vetu kterou rekl nekdo pred 150 lety??

Pred 2 tisici lety Caesar rekl: I ty Brute? A dodnes ji taky zadne noviny v CR neotiskly. Jak je to jen mozne? Co to asi znamena??!102!!102!!898!

bekake

bekake | 8. 12. 2007, 16:13:08 | více příspěvků | napsat uživateli

Kolem roku 1830 Alexis de Tocqueville napsal:
Despotism maketh government without faith,
bul liberty cannot."
Dodnes vám tuto větu neotisknou
žádné noviny v ČR. PROČ ASI?!
Autor měl velmi pozitivní vliv
na rozvoj americké demokracie
a je všeobecně v USA uznáván.
Jedná se o fracouzského šlechtice,
který žil v USA v 19.století.


bekake

bekake | 8. 12. 2007, 15:58:38 | více příspěvků | napsat uživateli

jitkadvorakova- stejně snadno můžeš zpochybnit
Nový Zákon, Bhagavad-gitu, Tao-Te-Ting atd.

uživatel eliminován | 8. 12. 2007, 15:26:03

bekake: to ze te lze uveznit na zaklade falesnych obvineni, dokazuje co? Co to ma spolecneho s naivitou? !898!

uživatel eliminován | 8. 12. 2007, 15:19:02

No jo,když se tady budeme jak bekake bavit o prokázaných a lehce prokazatelných falzifikátech jako Protokoly sionských mudrců jako o faktech,tak to potom jo,vo tym žádná....!470!!923!!2!

bekake

bekake | 8. 12. 2007, 15:13:58 | více příspěvků | napsat uživateli

I dnes lze člověka uvěznit na základě
fingovaného obvinění a může se to stát
komukoli z vás, ale zatím vás chrání neznalost
a naivita.

bekake

bekake | 8. 12. 2007, 15:08:00 | více příspěvků | napsat uživateli

+Protokoly sionských mudrců

bekake

bekake | 8. 12. 2007, 15:06:42 | více příspěvků | napsat uživateli

+Protokoly sinských mudrců

uživatel eliminován | 8. 12. 2007, 14:30:36

hatebread: vyrazne tomu prispeli svou politikou USA, protoze ty zavody ve zbrojeni a podobne, proste sovety vycerpali...

jinak myslim ze autor behem sveho vezneni zrejme utrpel nejakou poruchu. Nedokazu si predstavit jak by se nekdo kdo byl 19 let vezneny( navic jeste v obdobi, o kterem ted tak zasvecene hovori) mohl dostat k informacim typu, o cem jednal Reagan s Gorbacovam, co si domluvila CIA s KGB a podobne... Navim jsou v clanku prilis casto slova jako mozna, pravdepodobne, asi... Proste bujna fantazie, ktera ma vysvetlit to proc se CR po revoluci nepormenila v raj na zemi...!122!

uživatel eliminován | 8. 12. 2007, 14:26:34

simon: bolševickej systém se sám nezhroutil !863!

uživatel eliminován | 8. 12. 2007, 14:25:24

Jinak evropa se zacala sjednocovat davno pred tim nez se zacalo sjednocovat Nemecko..!898!

uživatel eliminován | 8. 12. 2007, 14:24:05

Aaa, dalsi konspirator, ktery kazdeho kdo mu to vytkne oznaci za naivku.
Hned prvni predpoklad: proti téměř neomezené moci komunistických vlád těchto zemí, zajišťovaných vojensky a bezpečnostně druhou největší mocností světa - SSSR.
SSSR v te dobe uz prochazel velkou kryzi, jak hospodarskou, tak spolecenskou, podobne jako komunismus u nas. Takze Soveti byli radi ze se mohli soustredit na domaci problemy nez aby resili problemy jinde... SSSR se proste zhroutil, a bez jejich opory v zadech nemli cesti, polsti a nemecti komuniste potrebnou silu.

uživatel eliminován | 8. 12. 2007, 14:17:17

pan Dolejší by se měl léčit, a s ním i naivové,
co neusnou bez nějaké té spiklenecké teorie !1075!

předchozí | 0 | 30 | další


Přihlášení
 
@libimseti.cz

registrovat se

Klíčová slova

analýzalistopadmiroslava

Podobná témata

Moje témata

Pro zobrazení tvých diskuzí se musíš přihlásit.

Oblíbená témata

Pro zobrazení tvých oblíbených témat se musíš přihlásit.

k obsahu ↑